Syyskokouksen jatkokokous

kahvila Onnenkukko, Varuskuntakatu 6, 45100 Kouvola

Syyskokouksen jatkokokouksen asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2kpl) sekä ääntenlaskijoiden valinta
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät. Keväällä valittujen  hallituksen jäsenten toimikausi kestää ainoastaan siihen asti, kunnes syyskokouksessa valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa.
  7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.
  8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet sekä äänioikeudettomat jäsenet.
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

Olet lämpimästi tervetullut Kouvolan Pelastakaa Lapset ry:n syyskokoukseen!

 

t. Hallitus