Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi 03-hakemus_oppimateriaalituki_paivitetty.pdf (amazonaws.com)

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.04-hakemus_harrastustuki_paivitetty.pdf (amazonaws.com)

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Hakulomakkeet oppimateriaali- tai harrastustukea varten voitte lähettää osoitteeseen: kouvola@pelastakaalapset.net

Toimimme yhdistyksessä oman työmme ohella, eikä meillä ole palkattua henkilökuntaa. Vastaamme hakemuksiinne lähinnä iltaisin virka-ajan ulkopuolella, joten hakemusten käsittelyajat saattavat joskus tuntua pitkiltä.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä.