Pelastakaa Lapset Kouvola ry:n kevätkokous ja syyskokous

Porukkatalo, kokoushuone Voima, 2.kerros. Savonkatu 23, 45100 Kouvola

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksen asiat yhdessä kokouksessa koronatilanteesta johtuen.

Kokoukset pidetään peräkkäin  samana päivänä.

Kevätkokous:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/ tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat sille aihetta.

7. Valitaan edustajat liittokokoukseen.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Syyskokous:

1.Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät.

7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.

8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kokoukseen osallistujien tulee ilmoittautua osoitteeseen: kouvola@pelastakaalapset.fi.

Myös etäkokoustarpeesta tulee ilmoittaa : kouvola@pelastakaalapset.fi

 

Tervetuloa!

 

Pelastakaa Lapset Kouvola ry:n hallitus